Salling entreprenørfirma a/s

Der blev foretaget en systematisk teknologiscreening på mursten og mørtelseparation, men teknologien på området er stadig umoden. For at undersøge potentialet for at modne teknologien til genanvendelse af mursten blev der etableret kontakt til specialisterne i det faglige center Murværk på Teknologisk Institut. Her blev der diskuteret idéer til videreudvikling af oprensningsmetoder og mørteladskillelse, ligesom potentialet for deltagelse i fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter blev vendt.


Branche: Nedrivning

Reststrøm: Mursten, træ, beton og glas

Udfordring: Genanvendelse af byggematerialer (med fokus på mursten). Udfordringen var at separere cementmørtel fra mursten

Løsning: Der fandtes ikke nogen brugbar løsning på markedet, hvorfor fokus var rettet på videreudvikling af egen prototype; i samarbejde med Murværk på Teknologisk Institut eller en maskinfabrik

Resultat: Kontakt til mulige udviklingspartnere er etableret

Salling Entreprenørfirma har opgjort sine største reststrømme og i samspil med Teknologisk Institut vurderet, hvilke strømme der udgør det største potentiale for en optimeret løsning. Vurderingen er foretaget ud fra både et miljømæssigt og et økonomisk perspektiv. Ved vurderingen blev 8000 tons tegl/mursten, 600 m3 træ og ca. 8 tons termoruder identificeret som de vigtigste fokuspunkter. Udfordringen består i, at genanvendelsen af de nævnte typer af byggeaffald er meget lav. For træ og termoruder ligger barrieren for genanvendelse specifikt i manglende afsætningskanaler, og for mursten ligger barrieren for genanvendelse i manglende/utilstrækkelig oprensning.

Som led i WASTELIFE-forløbet har Teknologisk Institut afdækket en lang række muligheder for afsætning og genanvendelse af reststrømme igennem videresalg til byggefirmaer. Der blev foretaget en systematisk teknologiscreening på mursten og mørtelseparation, men teknologien på området er stadig umoden. For at undersøge potentialet for at modne teknologien til genanvendelse af mursten blev der etableret kontakt til specialisterne i det faglige center Murværk på Teknologisk Institut. Her blev der diskuteret idéer til videreudvikling af oprensningsmetoder og mørteladskillelse, ligesom potentialet for deltagelse i fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter blev vendt. Det blev derudover undersøgt og drøftet, hvordan en proces for CE-mærkning af genbrugte mursten forløber og hvorledes Salling Entreprenører fremover skal sikre godkendelse af genbrugte mursten. Her blev de relevante standarder og certificeringsmetoder identificeret og delt med Salling Entreprenørfirma.

Afslutningsvis har Teknologisk Institut identificeret en mulig samarbejdspartner i forbindelse med realisering af oprensning af mursten og mørtelseparation.