Acoplastic A/S - Espergærde

“Teknologisk Institut hjalp os til at kortlægge vores reststrømme fra produktionen og til at identificere mulige aftagere. Vi anbefaler på det kraftigste at anvende Teknologisk Institut til at gøre reststrømme til værdistrømme.” 

Carsten Grue Andreassen, CFO, Acoplastic A/S


Branche: Produktion af kundespecifikke emner af hightech-plast med mikroskopisk præcision.

Reststrøm: Spåner og fraskær fra produktion af plastemner - ca. 25 forskellige plasttyper.  

Udfordring: Op mod 50 % af materialeforbruget ender som spåner og fraskær, der går til forbrænding eller deponi. Acoplastic ønsker, at denne spildstrøm i stedet for genanvendes, men eftersøger afsætningsmuligheder.  

Løsning: Der blev etableret et sorteringssystem, så de genanvendelige spildstrømme kan afsættes til relevante genanvendelsesvirksomhederMulige aftagere blev identificeret, og det blev vurderet, at samtlige spild- og reststrømme på sigt vil kunne genanvendes.

Resultat: Et første overblik over de mange reststrømme og mulighederne for genanvendelse. Der er medieret kontakt til de genanvendelsesvirksomheder, som kan aftage spildstrømmene.  

Kort beskrivelse:

Acoplastic fræser og drejer plastemner med høj præcision til de får præcis den facon, kunden efterspørger. Op mod 50 % af materialet ender som afskær og spåner (spildstrøm), og da Acoplastic fremstiller mange emner hvert år, genereres en betydelig mængde plastaffald. Inden forløbet med Wastelife sendte Acoplastic årligt 12 tons plastaffald til forbrænding og yderlige 4 tons til deponi. Hos Acoplastic anser man forbrænding og deponi som rent ressourcespild og ønsker i stedet at genanvende plastresterne. Efter analyse har Teknologisk Institut vurderet, at samtlige af virksomhedens 25 forskellige plasttyper kan genanvendes. For at muliggøre genanvendelse skal Acoplastics affaldsstrøm imidlertid afstemmes med de kravspecifikationer, som indsamlings- og genanvendelsesvirksomhederne har. Det blev derfor besluttet at undersøge dels muligheden for etablering at et sorteringssystem, som holder bestemte plasttyper adskilt, dels muligheden for at komprimere plastspånerne for at øge mængden af restprodukt ift. volumen.

Igennem Wastelife har Teknologisk Institut etableret kontakt imellem Acoplastic og flere plastindsamlingsfirmaer med henblik på at sende plasten til genanvendelse, når volumenet er højt nok. Acoplastic forventer at opnå øget konkurrencekraft ved at spare penge på af komme af med virksomhedens plastaffald, og samtidig bidrager Acoplastic til at opfylde FN’s 12. Verdensmål.

Rådgiverhuset zeal afholdt i forløbet to workshops for de deltagende virksomheder. Formålet med de to workshops var bl.a. at diskutere de udfordringer, som virksomhederne møder i deres arbejde med grøn omstilling. Problematikker blev delt åbent og ærligt til stor gavn for alle, og de veletablerede virksomheder kunne således drage nytte af iværksætternes perspektiver og erfaringer og vice versa.

Derudover har zeal præsenteret virksomhederne for grundprincipperne for fremtidssikrede, bæredygtige forretningsmodeller. Der blev talt om tendenser indenfor bæredygtig forretningsudvikling som et værktøj til risikoafdækning og potentialeafsøgning for den enkelte virksomhed. Og endelig blev drøftet de mange muligheder for samarbejde og partnerskaber, som bl.a. formidlet af Teknologisk Institut ved etableringen af kontakt mellem Acoplastic og relevante plastindsamlingsfirmaer.