Perform A/S

Der blev fundet afsætningsmuligheder for Performs plastfolie til mekanisk genanvendelse frem for den nuværende forbrændingsløsning. I stedet for at betale for forbrænding vil Perform kunne tjene penge på at afsætte plastfolien. Ydermere blev der indhentet dyberegående, tekniske oplysninger om plastfolien, som mange genanvendelsesvirksomheder efterspørger.


Branche: Producent af inddækningsmaterialer til taginddækning. Taginddækningen er et kompositmateriale, som består af et aluminiumsgitter støbt ind i polymergummi.

Reststrøm: Plastfolie af højkvalitetspolypropylen (PP), som bliver brugt i produktionen til at beskytte maskiner og slutprodukt.

Udfordring: På nuværende tidspunkt kan plastfolie kun bruges én gang og ender i forbrænding. Perform ønsker at finde andre anvendelsesmuligheder eller aftagere for denne spildstrøm.

Outcome: Der blev fundet afsætningsmuligheder for Performs plastfolie til mekanisk genanvendelse frem for den nuværende forbrændingsløsning. I stedet for at betale for forbrænding vil Perform kunne tjene penge på at afsætte plastfolien. Ydermere blev der indhentet dyberegående, tekniske oplysninger om plastfolien, som mange genanvendelsesvirksomheder efterspørger.

Løsning: Identificering af mulige aftagere. Der blev taget kontakt til danske virksomheder indenfor mekanisk og kemisk genanvendelse af plast for at finde frem til de krav, der specificeres af virksomhederne for at kunne aftage plastfolien (kravspecifikationer).

Resultat: Der er etableret kontakt til genanvendelsesvirksomheder, som gerne vil aftage plastfolien. Der bliver faciliteret et møde mellem en genanvendelsesvirksomhed og Perform.

Perform undersøger i samarbejde med en virksomhed, der er specialiseret i bearbejdning af folie, hvorvidt plastfolien kan genanvendes flere gange i produktionen, uden at det går ud over slutproduktets kvalitet. Det vil i endnu højere grad øge den mulige årlige besparelse.

Kort beskrivelse: Perform arbejder med tætningsløsninger til tag og facader. Et af Performs produkter er et kompositmateriale, som består af et aluminiumsgitter, der er støbt ind i polymergummi. I produktionen bliver der brugt højkvalitetsplastfolie til at beskytte maskinerne og slutproduktet. Indtil nu kan plastfolien kun bruges én gang. Inden WASTELIFE-forløbet sendte Perform årligt 1 million kvadratmeter, svarende til 70 tons materiale, til forbrænding. Dette anses som rent ressourcespild, og der ønskes derfor fundet genanvendelsesmuligheder for folien.

Igennem WASTELIFE har Teknologisk Institut undersøgt forskellige muligheder for at genanvende plastfolien - det gælder både direkte, kemisk og mekanisk genanvendelse. Der blev etableret kontakt til genanvendelsesfirmaer, som gerne vil opkøbe den brugte plastfolie til mekanisk genanvendelse. Næsten al folie kan forventeligt bruges til mekanisk genanvendelse, hvor den efter oparbejdning til PP-granulat anvendes til fremstilling af nye plastemner af høj kvalitet.

Afsætning af plastfolien vil øge Performs konkurrencekraft. I stedet for at betale forbrændingsafgift kan Perform sælge folien videre til mekanisk genanvendelse og bidrager således også til opfyldelse af FN’s 12. verdensmål (Ansvarligt forbrug og produktion).