Ellegaard Components

I Wastelife-projektet af Teknologisk Institut har det været afdækket, at transportbåndsafskær og brugte transportbånd hos Ellegaard Components A/S kan genbruges i andre produkter eller ved mekanisk/fysisk genanvendelse. Genbrug i produkter gør sig gældende for de tekstilforstærkede reststrømme, mens mekanisk/fysisk genanvendelse gælder de rene reststrømme. For at udforske dette er der etableret kontakt til relevante virksomheder med fokus på videre samarbejde.


Wastelife har afdækket, at transportbåndsafskær og brugte transportbånd hos Ellegaard Components A/S kan genbruges i andre produkter eller ved mekanisk/fysisk genanvendelse. Genbrug i produkter gør sig gældende for de tekstilforstærkede reststrømme, mens mekanisk/fysisk genanvendelse gør sig gældende for de rene reststrømme. I forløbet er virksomheder, som enten benytter sig af materialer tilsvarende brugte transportbånd og produktionsafskær, eller som mekanisk/fysisk kan genanvende transportbåndsafskær, blevet afsøgt, og der er etableret kontakt mellem Ellegaard Components A/S og relevante virksomheder med fokus på videre samarbejde.

Branche: Producent af transportbånd til alle formål inden for producerende industri samt agri-, logistik-, fødevare- og medicinalsektoren.

Reststrøm: Tilbagetagne, brugte transportbånd samt produktionsafskær i SBR-gummi, blød PVC og/eller TPU. Hovedparten er tekstilforstærket. Ellegaard Components A/S havde på baggrund af Grøn Cirkulær Omstillings rapport med fokus på forskellige cirkulære forretningsmodeller en idé om, at virksomhedens afskær kunne benyttes til forskellige produkter.

Outcome

Projektet vil finde afsætningsmuligheder for Ellegaard Components A/S til mekanisk/fysisk genanvendelse og brug i andre typer produkter inden for andre industri- og forbrugerprodukter.

Udfordring 

Udfordringen for brugte transportbånd og produktionsafskær er den tekstilforstærkning, som indgår i de fleste af Ellegaard Components A/S’ produkter, og som gør genanvendelse vanskelig. Den nuværende løsning for brugte transportbånd og produktionsafskær er forbrænding eller deponi.

Løsning 

Kontakt til danske og internationale virksomheder, som benytter materialer tilsvarende brugte transportbånd og produktionsafskær for at vurdere interessen for enten genanvendelse eller genbrug til forbrugerprodukter. Herefter er der etableret kontakt mellem interesserede virksomheder og Ellegaard Components A/S, hvoraf 4 virksomheder er identificeret som særligt interesserede i Ellegaard Components A/S’ brugte transportbånd og produktionsafskær. Ydermere er der etableret kontakt mellem Ellegaard Components A/S og Aalborg Universitet, Design Lab med henblik på udvikling af nye produkter målrettet Ellegaard Components A/S’ nuværende kunder.

Resultat 

De rene TPU-afskær kan afsættes til omsmeltning, hvilket også åbner op for en tilbagetagningsordning for brugte transportbånd i ren TPU, som Ellegaard Components A/S i nogle tilfælde har benyttet. Dette er ikke muligt for tekstilforstærkede transportbånd og produktionsafskær.

Wastelife har etableret kontakt mellem Ellegaard Components A/S og virksomheder, som er interesseret i videreudvikling af produkter fremstillet af brugte transportbånd og/eller produktionsafskær. Konkret er der under projektet fremsendt prøvekasser med produktionsafskær, så virksomhederne kunne vurdere, om de kunne benytte materialet. Baseret på modtaget feedback på de fremsendte prøvekasser og på indledende samtaler er der indhentet kontaktoplysninger på medarbejdere fra 8 forskellige virksomheder, som Ellegaard Components A/S kan kontakte med henblik på samarbejde, hvoraf 4 er identificeret som særligt interesserede. Ydermere er der etableret kontakt mellem Ellegaard Components A/S og Aalborg Universitet, Design Lab. Aalborg Universitet stiller i den forbindelse en forskningsassistent til rådighed for Ellegaard Components A/S med henblik på udvikling af nye produkter målrettet Ellegaard Components A/S’ nuværende kunder.