Combitherm

Gennem vores Wastelife-forløb har vi opnået en dybere indsigt i vores materialer og deres genanvendelsespotentiale. Det har styrket vores mindset på vores bæredygtighedsstrategi. Et af de mest betydningsfulde aspekter ved det tekniske forløb af Wastelife var Mathias Thøgersen fra Teknologisk Institut. Hans specialistviden og evne til at formidle nye indsigter var som at få en ny kollega. Og generelt betyder det meget for vores bæredygtighedsarbejde, at vi har fået adgang til Teknologisk Instituts specialister.

Charlotte Qvist Jørgensen, Product Manager, Combitherm


Branche: Termoløsninger, isolering

Reststrøm: Plastfibre og -folie

Udfordring: Begrænset genanvendelse af reststrømme. Combitherm ønsker afsætningsmuligheder.

Løsning: Reststrømme blev analyseret, og mulige aftagere af reststrømme blev identificeret, herunder mulighed for closed-loop samarbejde med en leverandør

Resultat: Afdækning af genanvendelsesmuligheder for både fiber- og foliefraktioner samt aftale om genanvendelsestests hos genanvendelsesvirksomheder eller mulige samarbejdspartnere.

 

Combitherm producerer kundetilpassede termoløsninger til kulde- og varmeisolering. Produktionen giver hvert år anledning til et afskær af fibre og folie, hvilket udgør de største spildfraktioner i Combitherm. I dag sendes fibrene til omsmeltning, ofte for Combitherms egen regning, mens der ikke eksisterer nogen genanvendelsesløsning for folien, som derfor forbrændes mod betaling af forbrændingsafgift.

Som led i Wastelife-forløbet har Teknologisk Institut derfor fokuseret på at afdække mulighederne for mere bæredygtige løsninger for disse affaldsfraktioner. Efter princippet om reduce > reuse > recycle undersøgte Teknologisk Institut først muligheden for at reducere mængden af produktionsspild. Her identificeredes et potentiale for reduktion i materialebrugen, ved implementering af software-styret produktionsoptimering.

Eftersom fibrene udgør et monomateriale i høj kvalitet, er direkte genbrug af fibrene at foretrække. Derfor blev der taget kontakt til en fiberleverandør med henblik på at etablere en ’closed-loop’-løsning, hvor Combitherms produktionsspild genanvendes af leverandøren, som bruger materialet til at producere nye fiberråvarer til Combitherm. De to virksomheder er blevet enige om at igangsætte et forsøg på netop denne løsning.

Folien, som Combitherm hidtil har sendt til forbrænding, blev analyseret af Teknologisk Institut for den kemiske sammensætning. Analysen viste, at folien kan genanvendes, og Teknologisk Institut etablerede kontakt til et genanvendelsesfirma, hvor der er igangsat indledende test af den mekaniske genanvendelse for at fastslå egenskaberne af regranulatet. Afhængigt af resultaterne af denne test kan processen opskaleres til at omfatte flere af Combitherms folier, og såfremt regranulatet kan indgå i genanvendelsesvirksomhedens produktkatalog, vil materialet have en positiv værdi for Combitherm. Derudover vil den nuværende forbrændingsafgift kunne spares.