BeyondCoffee ApS

”Vi er hos Beyond Coffee nok lidt anderledes end mange andre virksomheder, der deltager i de her forløb, da vores forretning er funderet på sidestrømme og cirkulær produktion, og jeg derfor vil sige, at vi er blandt front-runnerne. Men samtidig har vi gennem WASTELIFE-forløbet fået øjnene op for andre aktører, der kunne være relevante at samarbejde med i fremtiden. Derudover har vi fået systematiseret vores arbejde med reststrømme mere, og sat fokus på og givet anledning til at gøre nogle af de ting, vi længe har tænkt over.”

Lea Kyhl, CEO, Beyond Coffee


Branche: Fødevarebranchen

Reststrømme: ”Kompost” af vækstmedie fra svampedyrkning baseret på kaffegrums. Derudover ønsker Beyond Coffee erstatninger for nogle af de mindre bestanddele af deres vækstmedier, der i dag ikke er udgjort af sidestrømme. Herunder grønpiller og bøgeflis.

Udfordring: Komposten er i dag svær at afsætte og arbejdet med den kræver i dag en del manuel håndtering. Beyond Coffee har behov for at etablere et samarbejde med en fast aftager af komposten der samtidig kan overtage noget af denne håndtering. Samtidig ønsker Beyond Coffee økologiske erstatninger for grønpiller og bøgeflis, der ikke må være mindre næringsrige, da det i så fald vil øge kompostmængden og dermed den manuelle håndtering.

Løsning: Identifikation af en aftager af komposten, hvor den manuelle håndtering ikke er en udfordring. Identifikation af sidestrømme fra andre virksomheder, som kunne fungere som erstatninger for grønpiller og bøgeflis.

Resultat: Igennem WASTELIFE-projektet har Beyond Coffe fået kortlagt anvendelsesmuligheder for komposten, og der er formidlet kontakt mellem Beyond Coffee og en potentiel aftager. Der er igennem projektet identificeret flere potentielle erstatninger for grønpiller samt en erstatning for bøgeflis og kontakten til de respektive virksomheder er blevet formidlet. Med disse erstatninger implementeret vil produktionen i endnu højere grad end i dag være baseret på sidestrømme fra andre virksomheder.

Beyond Coffee producerer svampe på sidestrømme som fx kaffegrums og hvedeklid. Derfor er sidestrømme og udnyttelse af disse allerede en indgroet del af Beyond Coffees forretningsmodel. Beyond Coffees vækstmedie til deres svampe er en blanding af sidestrømme og enkelte komponenter, der ikke stammer fra sidestrømme fx grønpiller. Heri vokser myceliet, der er selve organismen, og det er dennes frugter (svampene), der høstes og sælges som fødevarer. Efter første høst bliver udbyttet ved gentagende høst lavere, og vækstmediet, der nu er tilvokset af mycelium anvendes i stedet som jordforbedring – ”kompost”.