Nine United Scandinavia A/S

Som led i WASTELIFE-forløbet har Teknologisk Institut undersøgt en lang række danske virksomheder med hidtil uudnyttet produktaffald, herunder glas, natursten, marmor og plexiglas. Teknologisk Institut stod for kontakt til og facilitering af møder med relevante personer i de pågældende virksomheder. 


Branche: Interiør  

Reststrøm som kilde til nye produkter: Marmor, natursten, plexiglas og glas

Udfordring: Virksomheder søger restmaterialer, som ellers er uudnyttet produktaffald, til at indgå i nye cirkulære produkter

Løsning: Teknologisk Institut identificerede en lang række af danske restmaterialer, som potentielt kunne indgå i nye produkter hos Nine United Scandinavia A/S

Resultat: Kontakt til mulige samarbejdspartnere/leverandører af restmaterialer er etableret

Nine United ønsker at producere lamper, hvori der hovedsageligt indgår restmaterialer. Tidligere har Nine United forsøgt at skabe partnerskaber med en række virksomheder, som har reststrømme af blandt andet marmor. Udfordringen bestod i den forbindelse særligt i forventningsafstemning mellem leverandører og Nine United, hvad angik volumen, kvalitet, ensartethed og processering.

Som led i WASTELIFE-forløbet har Teknologisk Institut undersøgt en lang række danske virksomheder med hidtil uudnyttet produktaffald, herunder glas, natursten, marmor og plexiglas. Teknologisk Institut stod for kontakt til og facilitering af møder med relevante personer i de pågældende virksomheder. Der fandtes blandt andet løsninger med materialer, som Nine United ikke hidtil havde overvejet. Teknologisk Institut skabte grundlag for mulige, kommende samarbejder med to danske virksomheder med lovende og ensartede reststrømme og med mulighed for og kapacitet til bearbejdning, inden materialerne ville ende hos Nine United.

Foruden de etablerede møder med potentielle partnere blev der identificeret en lang række virksomheder med potentielle reststrømme til udnyttelse i nye produkter.