Eltronic FuelTech A/S

Gennem vores Wastelife-forløb har vi opnået viden, indsigt og forståelse for livscyklusbetragtningen for vores produkter og services. Inddragelse af livscyklusbetragtning i forbindelse med vores videre produktudvikling er blevet afdramatiseret.  Vi har fået input til håndtering og igangsættelse af de ”lavt hængende frugter” i hele forretningen og har set behovet for at få flere afdelinger involveret i arbejdet, samt afhængigheden af vores leverandører. Samarbejdet med Teknologisk Institut har gjort at vi har fået overblik, faciliteret processen, samt konkretiseret aktuelle tiltag vi kan gå igen med.

CEO, Louise Andreasen


Branche: Marineindustrien, udstyr og teknologi til alternativt brændstof

Materiale: Syrefast stål

Udfordring: Muligheder for at sænke CO2-aftryk for anvendt stål til Eltronic Fueltech’s integreret løsning, samt overblik over andre muligheder for handlinger i værdikæden.

Løsning: Mulige løsninger for reduktion af CO2-aftryk for anvendte stål blev afdækket – både med hensyn til alternative materiale løsninger samt ændring i design.

Resultat: Arbejde med mulig konstruktionsdesign af ramme igangsat, samt inddragelse af øvrige interne afdelinger med henblik på handlinger flere steder i værdikæden så som service og indkøb.

Eltronic Fueltech leverer Fuel Valve Trains i verdensklasse, der understøtter skibstransportens grønne omstilling mod mere bæredygtige energikilder. De er underlagt strenge krav og der er lang levetid for deres løsninger. Dette begrænser kraftigt udvalget af både komponenter og dermed også af valg af underleverandører. Eltronic Fueltech designer og producerer selv den stålramme, hvorpå de øvrige komponenter integreres, og har derfor muligheder for at ændre dette design og konstruktion. Ved at optimere designet med henblik på nedbringelse af den samlede masse af stål, vil det være muligt at opnå en væsentlig besparelse i produktets CO2-aftryk.

Som led i Wastelife-forløbet har Teknologisk Institut fokuseret på muligheder for at nedbringe stålrammens CO2-aftryk ved enten redesign eller anvendelse af andre ståltyper, samt de CO2-mæssige konsekvenser af dette. Derudover er der i samarbejde med Eltronic Fueltech identificeret mulige tiltag i andre led i værdikæden, der også vil kunne bidrage miljømæssigt positivt, så som service og dialog med underleverandører.

Eltronic Fueltech vil efterfølgende afdække mulighederne for optimeret design af stålrammen fokuserende på samlet materialereduktion, samtidigt med at de konstruktionsmæssige krav overholdes. Dernæst inddrages flere afdelinger i Eltronic Fueltech i en samlet indsats mod en mere bæredygtig værdikæde for produktet i dets totale levetid.