Our Units ApS

Gennem vores WASTELIFE-forløb har vi opnået en dybere forståelse af mulige genanvendelsesmuligheder for vores produkter, og hvordan de passer ind i det nuværende marked og mulige fremtidsscenarier. Derudover har vi fået adgang til Teknologisk Instituts netværk, hvorigennem vi har etableret dialog med en samarbejdspartner. Samtidig har det styrket os internt, at personer fra flere ledelseslag tager aktiv del i vidensforankring, dialog og overvejelser om udnyttelse af vores nuværende og fremtidige reststrømme.

Kamilla Gitter, Head of Impact, Our Units


Branche: Detailbranchen.

Reststrømme: Kollektionsprøver og udtjente produkter.

Udfordring: Our Units forventer en ændring i forbrugeradfærd i nærmeste fremtid. Et øget fokus på udvidet producentansvar vil åbne et marked for brugte forbrugsvarer i form af bukser, der er Our Units’ primære produkt. Derfor ønskes der kortlægning og sammenligning af samarbejdspartnere, der kan bearbejde og valorisere udtjente bukser.

Løsning: Identifikation af samarbejdspartner, som kan bearbejde udtjente bukser, der ikke kan repareres. Dermed er der potentiale for open loop-genanvendelse. Ligeledes har Our Units fået kontakt til en samarbejdspartner om reparation og gensalg af bukser med henblik på at forlænge brugsperioden for bukserne.

Resultat: Igennem WASTELIFE-projektet har Our Units fået kortlagt teknologimuligheder, der kan bearbejde udtjent tekstil. De forskellige teknologier blev sammenholdt ud fra Our Units’ ønsker om en mulig løsning. Potentielle samarbejdspartnere blev valgt ud fra denne analyse, og der blev formidlet kontakt til de respektive virksomheder. Med disse samarbejdspartnere har Our Units mulighed for at udnytte virksomhedens nuværende reststrømme. Desuden har Our Units styrket sin indsats for at optimere brugsperioden for bukserne ved at afsøge mulighederne for gensalg af brugte bukser gennem en samarbejdspartner.